Politika

Politika

INTEGRUOTA KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS, DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS POLITIKA

Koncernas BLRT GRUPP AS, naudodamas išvystytus bendrosios mašinų gamybos technologinius procesus, remontuoja ir modernizuoja visų tipų jūrinius laivus, stato naujus laivus, atlieka sunkių, didelių gabaritų metalo konstrukcijų gamybos užsakymus, skirtus jūros pramonei ir vėjo energetikai, visiškai įrengtiems žuvininkystės ūkio kompleksams, gamina ir tiekia technines ir medicinines dujas, remiantis užsakovų, teisės aktų ir kitų taikytinų dokumentų reikalavimais teikia gamybines paslaugas.

MŪSŲ STRATEGINIS TIKSLAS – STABILI KONCERNO SĖKMĖ

kuriant sąlygas, užtikrinančias nuolatinį bendrovių valdymo kokybės didinimą, nukreiptą mūsų produkcijos ir paslaugų konkurencingumo lygio palaikymui. Remdamasi tarptautinių standartų ISO 9000, ISO 14000 ir OHSAS 18000 principais, BLRT GRUPP AS vadovybė nustato visoms koncerno įmonėms vienodą integruotą politiką.

Mūsų politika:
- Stiprinti mūsų vartotojų, darbuotojų, akcininkų, tiekėjų, investuotojų ir visuomenės pasitikėjimą koncernu, žinoti ir suprasti jų poreikius bei lūkesčius, sistemingai vertinti ir didinti jų pasitenkinimo lygį;
- Valdyti savo veiklą, išteklius ir riziką, susijusius su sutartinių įsipareigojimų vykdymu, darbuotojų saugos ir aplinkos apsaugos aspektais, kaip vieningą tarpusavyje susijusių procesų sistemą;
- Nustatyti asmeninę atsakomybę už procesų tikslų įgyvendinimą, už nuolatinį negamybinių išlaidų ir aplinkos taršos mažinimą, už saugių darbo sąlygų sudarymą ir personalo sveikatai kylančių pavojų prevenciją;
- Vystyti aplinką, kurioje kiekvienas darbuotojas būtų suinteresuotas: gerinti savo darbo kokybę, kelti darbo kultūros lygį, vykdyti teisės aktų ir koncerne nustatytų procedūrų reikalavimus; 
- Reguliariai analizuoti, vertinti esamos ir planuojamos mūsų Kokybės, Aplinkos apsaugos, Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos tinkamumą esamai ir planuojamai veiklai, nuolat didinti jos efektyvumą;
- Pagrįsti savo sprendimus tik patikimų duomenų, gautų monitoringo bei konkrečių produkcijos charakteristikų, procesų, aplinkos ir gamybinės aplinkos matavimo pagrindu, logine analize;
- Kurti tarpusavio santykius su mūsų vartotojais, tiekėjais ir partneriais, o taip pat su koncerno įmonėmis, pagrįstus tarpusavio naudingu bendradarbiavimu, laikantis integruotos Kokybės, Aplinkos apsaugos, Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos reikalavimų ir koncerno strateginių tikslų prioriteto.

F. Berman 
BLRT GRUPP AS valdybos pirmininkas

A. Šileika
AB „Vakarų laivų gamykla“ generalinis direktorius